Organisatiestructuur

De wereld om u heen verandert zeer snel. De organisatie, basis voor de bedrijfsvoering, moet mee. Een toekomstgerichte inrichting is essentieel. Korte lijnen, snelle maar afgewogen besluitvorming, noodzakelijke informatievoorziening, klantgerichtheid, positieve cultuur, borging kwaliteit, resultaatgerichtheid, allemaal zeer belangrijk.

In een organisatie is overhead noodzakelijk. Management, commercie, marketing, administratie, personeelszaken, facilitaire diensten, R&D, kwaliteitsbewaking etc. is gewoon nodig. Helaas heeft overhead, zeker in goede tijden, de neiging ‘vanzelf’ te groeien. Wat is echter de meest gewenste situatie? Wat is echt nodig voor nu en de toekomst? Hoe verhoudt de overhead zich tot de actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT?

Door groei en krimp in activiteiten kan het gebeuren dat een organisatie niet meer bij het activiteitenniveau. We zeggen: “de organisatie is niet meegegroeid met de ontwikkelingen”. Na een intensief analyse traject op basis van de gegenereerde stuurinformatie, constateren we bijvoorbeeld dat herinrichting van uw organisatie nodig is. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit functiewijzigingen, gevolgd door een personele reorganisatie. Maar ook uit bijvoorbeeld het samenvoegen of afstoten van vastgoed of flexibilisering van kantoorruimte.

Anderzijds kan juist investering nodig zijn: bijvoorbeeld in uitbreiding van locatie(s), in mensen en in ICT. Groei van uw organisatie geeft daarmee dezelfde type vraagstukken als krimp. Is uw onderneming klaar voor de volgende stap? Hoe kunnen wij een grotere omzet afhandelen? Hoe laten wij onze organisatie gecontroleerd groeien, zonder onnodige overhead te genereren?

U als bestuur en management kunt overtuigd zijn van de noodzaak en toegevoegde waarde van uw voorgenomen besluit. Een besluit dat wel gevolgen heeft voor anderen. Die anderen zijn vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen. Bijvoorbeeld in een raad van commissarissen, een raad van toezicht, een ondernemingsraad, vakbond, een gebruikerskring of een cliënten vertegenwoordiging. Hun stem is belangrijk voor het draagvlak van uw besluit. Hun kennis en inzichten zijn waardevol voor een goede beslissing.

PN & Partners helpt u in deze situaties. Dat doen we door onafhankelijk advies, interim-management en desgewenst langere betrokkenheid in de vorm van een commissariaat.

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een partner?

Wij ondersteunen u bij uw informatiebehoefte, organisatiestructuur of liquiditeitsplanning
Neem contact met ons op