Op zoek naar een partner om u te ondersteunen bij uw informatiebehoefte, organisatiestructuur of liquiditeitsplanning?

De wereld om u heen verandert en uw onderneming of instelling gaat hierin mee. Veranderende marktomstandigheden, vraaguitval door bijvoorbeeld wijzigingen in de regelgeving, de succesvolle introductie van een nieuw product of het plotselinge vertrek van een grote klant: elke onderneming of instelling krijgt met groei- en krimpsituaties te maken.

Als bestuur en management bent u continue met deze uitdagingen bezig. U plant activiteiten, stuurt de organisatie in de goede richting en volgt de resultaten op de voet. Tot het moment komt dat u zich realiseert dat ontwikkelingen zo snel gaan, dat uw bestaande organisatie onvoldoende antwoorden heeft.

Dan blijkt: ‘een probleem komt nooit alleen’. U ziet zich geplaatst voor meerdere complexe vraagstukken, die allemaal even hoge prioriteit lijken te hebben. Waar moet we beginnen? Wat zijn de te nemen stappen? Kunnen wij nog aan onze verplichtingen voldoen? En wat gaan onze financiers en toezichthouders straks vinden van onze plannen? Zomaar wat vragen die direct bij u opkomen.

PN & Partners kan u helpen overzicht en rust te creëren, door onder meer u te adviseren met vraagstukken op onder andere de volgende gebieden:

  • Stuur- en verantwoordingsinformatie

  • Organisatiestructuur en competenties in (financiële) functies

  • Het continuïteitsvraagstuk: liquiditeitsplanning en financiering

Een probleem komt nooit alleen; een oplossing maak je samen